میزهای کناره

صنایع چوب آدا

تصاویر نمونه انواع میزهای کناره

میزهای کناره(کنسول) علاوه بر کارایی یک میز, به ورودی شما جلوه و معنایی تازه داده و به شما و هر میهمان تازه واردی خوش آمدگویی میکند.