پارتیشن

صنایع چوب آدا

تصاویر نمونه انواع پارتیشن

اعتقاد گروه صنعتی آدا این است که پارتیشن محصولی چند منظوره است که علاوه بر نقش جداکنندگی باید برای زیباتر کردن فضا ,هدایت مسیر و حتی چیدمان وسایل دکوری قابل استفاده باشد.
پارتیشن محدود کننده فضا نیست.جهت دهنده فضاست.