کابینت

صنایع چوب آدا

تصاویر نمونه انواع کابینت

آشپزخانه یکی از اصلی ترین اجزا خانه بوده و یک طراحی هوشمندانه میتواند این فضا را تبدیل به محیطی آرام و کاربردی کند.
از مهمترین نکاتی که باید رعایت کرد استفاده از رنگ مناسب است.رنگی که به استفاده کننده کمک کند تا به راحتی بتواند چندین ساعت و با انرژی در این محیط قرار بگیرد.
همچنین استفاده از همه فضا به خصوص فضاهای مرده کابینت و به کارگیری فناوری های روز, با توجه به روحیه و شخصیت استفاده کننده بسیار موثر است.